SYMPTOM FÖR ROSACEA

Rosacea

Lär Dig känna igen symptomen!

 • Temporär rodnad

  Många människor med Rosacea har en historia med frekvent återkommande rodnader som kommer och går. Detta är det första tecknet på Rosaceautveckling.

 • Konstant rodnad

  Temporär rodnad som övergått till konstant rodnad är det vanligaste första tecknet för Rosacea. Den konstanta rodnaden liknar den rodnad som kan uppstå vid solbränd rodnad men som inte går tillbaka.

 • Synliga kärl

  Uppstår vanligen i det rodnade området.

 • Småplitor och acneliknande utslag

  Syns vanligen som mindre små röda knottror med eller utan innehåll. De liknar Acne men saknar pormaskar och vanligen upplevs en brännande och irriterande känsla.

 • Ögonirritation

  Ögonen kan lätt rinna, kännas blodsprängda och irriterade. Ögonlocken blir röd och svullnar. I riktigt svåra fall kan synen försämras.

 • Sveda och irritation

  Huden kan klia och kännas stram och en brännande känsla uppträder vanligen.

 • Torra och plackliknande partier

  De centrala delarna av ansiktet kan kännas grov och torr. Lätt upphöjda och rodnade hudpartier med döda hudceller kan uppstå utan att kringliggande vävnad påverkas.

 • Förtjockad hud

  Huden kan förändras med förtjockade vävnadsförändringar, vanligen över näsan vilket kallas Rhinophyma.

 • Svullnad

  Svullnad, s.k. Ödem, kan uppstå enskilt eller ihop med andra symptom.